Zakończył się projekt „Między Nami Pokoleniami”, którego Realizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z siedzibą w Zaborze.
Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem jego realizacji:)
Celem Projektu było budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się wśród społeczności lokalnej oraz rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu i integracji społecznej, a także pozytywnego postrzegania osób w wieku senioralnym oraz na przygotowaniu seniorów do okresu tzw. „jesieni życia”.
Projekt przeznaczony był dla 80 osób pełnoletnich, w tym 70-ciu Seniorów (60+) i 10-ciu osób poniżej 60 roku życia z terenu działania LGD Między Odrą a Bobrem, tj. obszaru gmin: Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór.
Całkowita wartość zadania wynosiła 120 360,00 zł,  z czego 108 110, 00 zł pochodziło ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a pozostała kwota stanowiła wkład własny Stowarzyszenia.
Projekt “Między Nami Pokoleniami” pozostawił trwałe dziedzictwo w postaci zintegrowanej społeczności, która kontynuuje działania na rzecz pozytywnego starzenia się. Mamy nadzieję, że osiągnięcia i doświadczenia zdobyte podczas projektu będą inspiracją dla innych obszarów i inicjatyw społecznych.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Projektu, trenerom, partnerom za wkład w rozwój naszej społeczności 🙂
Niech inspirujące historie i nauki płynące z tego projektu kształtują naszą przyszłość!
Zachęcamy do zapoznania się z Publikacją (link), powstałą w ramach projektu „Między Nami Pokoleniami”, finansowanego ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2023.