Szanowni Państwo organizujemy wycieczkę do Karpacza.
Cena 65 zł za osobę obejmuje przejazd w dwie strony oraz ubezpieczenie.
Autokar do Karpacza wyruszy 05.03.2022 o godzinie 7:00 spod Domu Kultury przy ul. Pocztowej.
Organizacja czasu we własnym zakresie. Wyjazd dla dorosłych i dzieci. Nie zapewniamy opieki nad dziećmi.
Wyjazd z Karpacza o godzinie 17:00.
Zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr tel 68 327 65 57. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty na konto MGOKSiR: 71 9657 0007 0020 0200 0260 0001
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.