29 listopada Biblioteka przy ul. Kościuszki zorganizowała dla najstarszej grupy Dzieci z Przedszkola nr 2 warsztaty czytelnicze, których tematem były emocje jakie towarzyszą dzieciom przed pójściem do pierwszej klasy. Podczas spotkania czytaliśmy opowiadanie Aldony Kowalskiej
– Mały Miś i jego przyjaciel Króliczek.