REGULAMIN  KĄPIELISKA „Baseny” w Nowogrodzie Bobrzańskimlink