Załączniki:

LGTe nr 1 zgoda RODO – link

Regulamin Lubuskiej Gali Teatralnej 2024 – link

Regulamin Lubuskiej Gali Teatralnej 2024 z załącznikami – link