Dziękujemy Pani

Annie Góreckiej za książki przekazane w darze dla czytelników

BIBLIOTEKI Publicznej przy ulicy Pocztowej