PODZIĘKOWANIA
Pani Monika i Rafał Surynt podarowali
Bibliotece Publicznej przy ulicy Pocztowej książki,
za które serdecznie DZIĘKUJEMY!