Bardzo dziękuję za niespodziankę! Hania, Lena, klasa 3a wraz z Panią Marzenką.