Pierwszoklasiści w BIBLIOTECE
31 maja w bibliotece zagościli uczniowie z klasy I a wraz z wychowawcą Panią Justyną. Temat zajęć: Dlaczego warto być asertywnym? oparty był na tekście bajki: „Rower Walentynki”. Głównym celem lekcji było budowanie poczucia akceptacji siebie i innych.
Serdecznie dziękujemy za przemiłą niespodziankę oraz współpracę