Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  podpisał umowę  o dofinansowanie ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022  – dofinansowanie w wysokości 8.829,25 euro – umowa nr 540/22.

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.