Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego ogłasza  konkurs

na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Szczegóły w poniższych odnośnikach.

Zarządzenie  o ogłoszeniu konkursu                            Klauzula informacyjna