Dziękujemy za przemiłą niespodziankę wiernemu czytelnikowi.