Drugi dzień półkolonii minął równie wesoło, jak i pierwszy.🤩🚸🚌 Wybraliśmy się na wycieczkę do ZOO do Lubina. 🐐🦆🦢 Przeszliśmy szlakiem ptaków, 🦚🦅 zwierząt wiejskich 🦙🐴 i zwierząt wymarłych. 🦕🦖

Jutrzejszą przygodę rozpoczynamy o godz. 6:30. 👧🚍👦