Dotacje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w roku 2023 r. zrealizował zadanie pn.  „Kultura w Nowogrodzie Bobrzańskim – Krok w XXI wiek”

 

Opis zadania: Celem zadania była poprawa akustyki sali widowiskowej poprzez montaż paneli akustycznych zgodnie z posiadanym operatem akustycznym. Optymalizacja akustyczna sali widowiskowej. Na podstawie posiadanego operatu akustycznego w roku 2020 wykonano pierwszy etap poprawy akustyki sali tj. zamontowano panele akustyczne na suficie. W ramach realizacji zadania wykonano wiszące gipsowe koła z panelami akustycznymi. Koła te zostały zamontowane do sufitu.

 

Wartość projektu: 185 680,55 zł

Dofinansowanie: 139.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego