BIBLIOTEKA

ul. Pocztowa będzie CZYNNA:

26.04.2023 (środa)– 10:00 – 15:00

Zmiany godzin –  poranne zajęcia biblioteczne

z uczniami.