29 stycznia BIBLIOTEKA brała udział w szczytnym celu i w trakcie

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ośrodku Kultury zbierała również datki.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za każdą ofiarowaną kwotę!