BIBLIOTEKA (ul. Pocztowa )
będzie CZYNNA
14.07.2023(piątek)–13:30 – 18:00