BIBLIOTEKA  (ul. Pocztowa )
będzie   CZYNNA
22.06.2023(czwartek)–11:30 – 15:00
(spotkanie w Szkole Podstawowej nr1)