50 lat pożycia małżeńskiego


W sali Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyła się w czwartek 10 grudnia 2009 r. uroczystość wręczenia odznaczeń dla par małżeńskich za długoletnie pożycie. Organizatorami imprezy byli: Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miejski oraz MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim. W sumie z terenu miasta i gminy na uroczystość przybyło 17 par, których staż małżeński przekroczył 50 lat. Każda para otrzymała Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany przez prezydenta RP. Medal ten wręczył burmistrz Nowogrodu B., Grzegorz Jankowski. Życzenia wytrwałości i zdrowia złożyła przybyłym gościom kierownik USC, Maria Pawłowska.

Lista odznaczonych par: Maria i Jan Ziarno z Bogaczowa, Władysława i Józef Starek z Krzewin, Janina i Jan Pomykała z Nowogrodu B., Bernadeta i Franciszek Markulak z Drągowiny, Aniela i Roman Baryła z Nowogrodu B., Stanisława i Franciszek Berbeć z Nowogrodu B., Danuta i Longin Beger z Drągowiny, Krystyna i Henryk Boś z Kaczenic, Maria i Bolesław Garczyński z Nowogrodu B., Halina i Stefan Kałuziński z Nowogrodu B., Olga i Bogusław Klimkiewicz z Drągowiny, Stanisława i Mikołaj Kowalski z Nowogrodu B.,Daniela i Roman Mazurkiewicz z Dobroszowa Małego, Katarzyna i Józef Wysocki z Nowogrodu B., Helena i Bazyli Tarbaj z Kamionki, Aniela i Zdzisław Regieli z Białowic, Eugenia i Marian Primel z Nowogrodu B.
Jednocześnie organizatorzy proszą dzieci, wnuków oraz samych zainteresowanych o zgłaszanie do USC osób, które w najbliższych latach będą obchodzić rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego. Należy wtedy podać dane personalne, przedstawić dowód osobisty, nr PESEL.