Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniu 20.10.2023 r. zawarł umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. “Kultura w Nowogrodzie Bobrzańskim – Krok w XXI wiek”

 

Opis zadania: Celem zadania jest poprawa akustyki sali widowiskowej poprzez montaż paneli akustycznych zgodnie z posiadanym operatem akustycznym.
Optymalizacja akustyczna sali widowiskowej. Na podstawie posiadanego operatu akustycznego w roku 2020 wykonano pierwszy etap poprawy akustyki sali tj. zamontowano panele akustyczne na suficie. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie wiszących gipsowych kół z panelami akustycznymi. Koła ta będą zamontowane do sufitu.

 

Wartość projektu: 185 680,55 zł

Dofinansowanie: 139.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego