UCHWAŁA NR LXXXV/747/2024
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 11 marca 2024 r.
w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2024 roku na terenie gminy Nowogród Bobrzański  link do uchwały (->kliknij)