UCHWAŁA NR LXXXV/746/2024
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku  – link do uchwały (->kliknij)