Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej nr OL-LMiP-783/2022 z dnia 22.06.2022 r., nr OL-125/2022/LMiP z dnia 06.07.2022 r, nr OL- 145/2022/LMiP z dnia 20.07.2022 r., nr OL-LMiP- 60/2022 z dnia 10.08.2022 r, nr OL-LMiP-170/2022 z dnia 24.08.2022 r.

stwierdza, że jakość wody w kąpielisku przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w gminie Nowogród Bobrzański jest doskonała.

SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU – link do dokumentu