Regulamin konkursu

„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Nowogród Bobrzański”

Celem konkursu jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru tradycyjnego Święta Plonów, którego symbolem jest bochen chleba i wieniec dożynkowy.

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

l . w kategorii wieniec tradycyjny,

2. w kategorii wieniec współczesny.

Do udziału w konkursie zapraszamy reprezentantów poszczególnych sołectw gminy Nowogród Bobrzański.

Każdy wieniec zgłoszony do konkursu musi być wykonany zgodnie z wytycznymi z Regulaminu konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Lubuskiego Święta Plonów.

1. Sołectwa dostarczają wieńce w dniu 19.08.2023 r. w godzinach 12:00-14:00 przed scenę przy Szkole Podstawowej w Niwiskach  (ul. Akacjowa l).

  1. Wieńce ocenia Komisja powołana przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.
  2. Spośród dostarczonych przez gminy wieńców Komisja wybiera po 3 najpiękniejsze w obu kategoriach i decyduje o przyznaniu im odpowiednio miejsca od I do III.
  3. Bezpośrednio po konkursie Komisja sporządza protokół, w którym informuje o:

a) składzie Komisji Konkursowej,

b) ilości wieńców biorących udział w konkursie w poszczególnych kategoriach,

c) przyznaniu tytułu „Najpiękniejszego wieńca dożynkowego Gminy Nowogród Bobrzański” w 2023 r. w kategorii wieńców tradycyjnych i współczesnych,

d) przyznanych nagrodach dla twórców wieńców.

Karty zgłoszeniowe przyjmujemy do dnia 31.07.2023 r. godz. 15:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim pokój nr. 1 lub e-mail: a.kibala@mgoksir.pl

Dodatkowym wyróżnieniem dla twórców wieńców, które zajęły I miejsce w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Nowogród Bobrzański” w obu kategoriach jest reprezentowanie Gminy Nowogród Bobrzański w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Zielonogórskiego”

Załączniki: – do pobrania

– KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Regulamin – wieniec dożynkowy zgodnie z XXIV Lubuskiego Święta Plonów