Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć tanecznych dla:
– dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w Domu Kultury,
– dzieci w wieku 6-11 lat w Domu Kultury,
– dla dorosłych w Domu Kultury,
– dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w Niwiskach,
– dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w Przybymierzu
Zajęcia mają odbywać się raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Proponowane terminy to wtorki od 16.30 do 19.05 Dom Kultury oraz 19:30- 20:30 Niwiska, a Przybymierz do uzgodnienia. Terminy mogą ulec zmianie. Prosimy o podanie ceny za godzinę zajęć brutto.
Oferty należy składać do dnia 13.01.2023r. do godziny 15 :00 – pokój nr. 1 w Domu Kultury lub e-mail a.kibala@mgoksir.pl
Kryterium oceny ofert: 100 % cena.
 Więcej Informacji pod nr. telefonu (68)3276 557