Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć tanecznych dla:
– dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w Bogaczowie
– dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w Pierzwinie
Zajęcia mają odbywać się raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Prosimy o podanie ceny za godzinę zajęć brutto.
Oferty należy składać do dnia 20.01.2023r. do godziny 15 :00 – pokój nr. 1 w Domu Kultury lub e-mail a.kibala@mgoksir.pl
Kryterium oceny ofert: 100 % cena.
Więcej Informacji pod nr. telefonu (68)3276 557