Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Pocztowej 7 w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje ,że z dniem 25.05.2022r. zaprzestaje wypożyczania różnego rodzaju sprzętu (stołów, krzeseł itp.)