Lubuskie Konfrontacje Artystyczne

Eliminacje gminne do konkursu LKA Teatr, wybraliśmy nominowanych z kategorii I do dalszego etapu.
Kat. 1
Nominacja – Włóczykije – ,,Skarb Piratów “
Dziękujemy za występ:
Klasa 3A – spektakl ,,zrozumieć emocje”
Asy z 2 A klasy – spektakl ,,Czy i ty spotkałeś brzydkie kaczątko”