Informujemy, że w dniu 29.08.2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim podpisał umowę grantową nr 14/2023/FL z Regionalnym Centrum Animacji Kultury – w ramach programu : „WSPARCIE ZESPOŁÓW LUDOWYCH TANECZNYCH I ŚPIEWACZYCH”. Uzyskano dotacje w kwocie 5.400 zł