Informacja o cenach najmu pomieszczeń MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wypożyczania naczyń i pozostałej zastawy stołowej – link do Zarządzenia nr 1/2023