W całym kraju obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.
Z tej okazji w środę Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego spotkał się z pracownikami placówek pomocy społecznej, aby podziękować
za pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. Pracownicy socjalni spotkali się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, aby miło spędzić czas z okazji swojego święta.

 

“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
Jan Paweł II