Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim otrzymał dofinansowanie w kwocie 151.000 zł w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. „Bezpieczeństwo. Nowoczesność. Komfort. Kultury w Nowogrodzie Bobrzański – Krok w XXI wiek”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu.