Dożynki gminne to czas zwieńczenia całorocznej trudnej pracy rolników. W naszej gminie odbyły się 19 sierpnia  na boisku sołeckim w Niwiskach.

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Jana Makowskiego

Burmistrz ,  powitał zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców. W swym wystąpieniu podziękował także rolnikom i tym wszystkim, którzy pracują na rzecz polskiej wsi i rolnictwa, za cały rok trudnej pracy na roli.  W dalszej części święta plonów dzielono się wzajemnie chlebem  ze wszystkimi uczestnikami dożynek.

W trakcie dożynek poznaliśmy również laureatów konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny oraz nowoczesny. Pierwsze miejsce  w konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny zdobyło Sołectwo Wysoka, drugie Urzuty,  trzecie Drągowina, czwarte Krzewiny, piąte Niwiska, szóste kaczenice. Natomiast na  najładniejszy wieniec dożynkowy nowoczesny : pierwsze Sołectwo Kotowice , drugie Sołectwo Przybymierz. . Bony pieniężne otrzymały  wszystkie sołectwa biorące udział w konkursie. Podczas Gminnych Dożynek w Niwiskach  stowarzyszenie Fiber  zorganizowało „Sportowe Dożynki” dla siedmiu sołectw naszej Gminy. Uczestniczy rywalizowali w pięciu konkurencjach związanych tematem wiejskim w następujących konkurencjach: 1. Kórnik, 2. Zagroda, 3. Plony. 4. Studnia i 5. Wykopki. Zadaniem każdej drużyny było uzyskanie najkrótszego czasu wykonania danej konkurencji. Klasyfikacja Ogólna:

  1. WYSOKA 7,26 min,
  2. NIWISKA 8,09 min,
  3. KRZEWINY 8,43 min,
  4. URZUTY 8,59 min,
  5. KOTOWICE 9,22 min,
  6. DRĄGOWINA 9,50 min,
  7. BOGACZÓW 11,08 min,

Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami dyplomami statuetkami a także gadżetami ufundowanymi przez stowarzyszenie FIBER. Ponadto wszystkie biorące udział sołectwa otrzymały nagrody pieniężne ufundowany przez Burmistrza miasta Nowogród Bobrzański.

Przygotowany bogaty program imprezy wypełniony był atrakcjami kulturalnymi, turniejem dożynkowym i animacjami dla dzieci oraz Biegiem po Kłos.  Nie mogło też zabraknąć: kiermaszu,  lokalnych specjałów, rękodzieła oraz Koła Gospodyń Wiejskich : KGW Urzuty, KGW Pierzwin, KGW Przybymierz😊

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM I ZAPRASZAMY JUŻ ZA ROK DO PRZYBYMIERZA😊