Dzień Papieski


W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim pokazany został w niedzielę 21 marca 2010 r. spektakl pt. „Świadek Nadziei” – opowiadający o zmarłym papieżu Janie Pawle II.

Przygotowali go aktorzy i muzycy z Krakowa w 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz z okazji 30-lecia jego pontyfikatu. Przygotowane widowisko można określić jako montaż muzyczno-poetycki, w którym wykorzystano fragmenty wypowiedzi, utworów oraz fabularyzowane epizody z życia księdza Karola Wojtyły, późniejszego papieża.

W zapowiedzi Impresariatu Artystycznego „Premiera Ars” z Krakowa o samym spektaklu można przeczytać m.in., że jest to „… refleksyjny, pełen zadumy rysunek ukazujący postać wielkiego Polaka. Obraz rzeczywistości, z którą przyszło mu się zmagać w trudnych czasach młodości oraz kapłaństwa w Polsce. Obraz rzeczywistości, który chciał nam wszystkim przekazać jako duchowy opiekun chrześcijaństwa. Wszystko spojone pełnymi zadumy tekstami, utworami muzycznymi i kościelnymi. To opowieść nie tylko o wielkim człowieku, ale też o wielkiej idei, która pozostała w sercach milionów”.