Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 2013


10W przeddzień 95 rocznicy Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości (11 listopada) w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyły się jego uroczyste obchody. Organizatorem był Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Lubuskie Stowarzyszenie Historyczne „Lubusz”. Scenariusz przebiegu uroczystości niepodległościowych w górnej i dolnej części Nowogrodu był autorstwa emerytowanego ppłka Wojska Polskiego Krzysztofa Bialuka.

Najpierw przed południem, w kościele pw. św. Bartłomieja odprawiona została msza św. „Za Ojczyznę”. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe jednostek straży pożarnej z Nowogrodu, Kaczenic, Niwisk, Publicznego Gimnazjum, przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy. Po zakończeniu mszy poczty sztandarowe i mieszkańcy poprowadzeni zostali przez Szwadron Nadgoplański 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Pomnik, gdzie odbył się uroczysty apel. Po odegraniu hymnu państwowego, okolicznościowym przemówieniu burmistrza Andrzeja Bawłowicza i programie artystycznym przygotowanym przez zespół „Rosa” z Drągowiny – delegacje władz gminy (Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej), Zakładu Karnego w Krzywańcu, Jednostki Wojskowej 42-29 (Skład Nowogród), OSP w Nowogrodzie, OSP w Drągowinie, OSP w Urzutach, Gimnazjum Publicznego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie, Szkoły Podstawowej w Niwiskach, Szkoły Podstawowej w Drągowinie, Niepublicznej SP w Bogaczowie, Banku Spółdzielczego, Związku Sybiraków, Ogrodów Działkowych, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stowarzyszenia Historycznego „Lubusz”, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Seniora „Nad Bobrem”, Zespołu „Bobrzanki”, a także radnego Powiatu Zielonogórskiego (Leszka Klima) – złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem.

Następnie obchody Dnia Niepodległości przeniosły się do dolnej części Nowogrodu. Na boisku sportowym obok budynku Ośrodka Kultury odbył się pokaz sprawnościowy władania szablą i lancą w wykonaniu ułanów Stowarzyszenia Szwadronu Nadgoplańskiego. Chętni mieli również okazję postrzelania z broni pneumatycznej. Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali grochówką. Na zakończenie obchodów Dnia Niepodległości w sali widowiskowej MGOKSiR wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Drągowinie, Zespół „Rosa”, chór „Novum Castrum”, Zespół „Bobrzanki” oraz Paweł Markulak.